آیا این کار باعث میشود که ساختمان مرکزی شما حفظ شوند؟

-------------------------

خب عرض کنم خدمتتون که معمولا کسایی که تاون هال هاشون رو بیرون از نقشه خودشون میزارن برای کسب شیلد هست 

اما چکاریه که بخوایم تله دوره تاون هالمون بزاریم 

مطمعن باشید کسی که عاقل باشه و به شما حمله کنه اول یه سرباز خالی میکنه و بعد که سرباز برروی تله ها رفت از همون نقطه به شما حمله میکنه پس نتیجه میگیریم که تله گزاشتن در کنار تاون هال به نفع ما نیست و کلی ضرر میرسونه  تازه برای دوباره فعال شدنش هم باید خرج کنیم  از جهتی دیگه شاید فردی منابع شما رو میخواد که در این موقعه اگه تله هاتون در کنار تاون هالتون باشه احتمال بردش بیشتر میشه

موفق باشید