http://blog.ir/media/script/syntax/images/page_refresh.png ملکه ی کماندار :: کلش بازان

کلش بازان

مطالب کار بردی کلش...

کلش بازان

مطالب کار بردی کلش...

ملکه ی کماندار

يكشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۴، ۰۹:۴۳ ق.ظ

ملکه ی کماندار Archer Queen در clash of clans
ملکه ی کماندار:
ملکه ی کماندار در اصل ورژن نیرومند کماندار است. هزینه ای که برایش باید بپردازید ۴۰هزار اکسیر سیاه است.
همانند بربرشاه ، ملکه ی کماندار هم یک نیروی جاودانه است و هر قبیله فقط یکی از او می تواند در اختیار داشته باشد.
همچنین به مثل بربرشاه ، اگر ملکه ی کماندار در یک نبرد مصدوم شود یا بمیرد برای بازیابی سلامت جسمانی اش نیاز به زمانی استراحت دارد.( در این مورد خصوصیاتش کاملا شبیه دیگر قهرمان بازی بربرشاه است)
 
 
استراتژی دفاعی:
می توان محراب ملکه ی کماندار را در نزدیکی محراب بربرشاه قرار داد ، بدین ترتیب این دو با هم تشکیل تیمی می دهند که قدرت تخریبی فراوانی دارد و می تواند بخش عمده ای از پیاده نظام دشمن متجاوز را نابود کند.
ملکه ی کماندار به سه دلیل از نظر دفاعی بسیار بهتر از بربرشاه عمل می کند. اولا توانایی او در آسیب رسانی از فاصله به دشمن است . ثانیا حملاتش سریع تر است و در نهایت سومین دلیل و به نوعی برترین دلیل این ادعا توانایی مبارزه با نیروی هوایی دشمن است.
 


استراتژی هجومی:
برد هدف مورد نظر ملکه ی کماندار نسبت به کماندار معمولی بیشتر است( ۵ مربع که این مقدار یک و نیم مربع بیشتر از فاصله ای است که کماندار هدف را مورد اصابت قرار می دهد ). بنابراین یک استراتژی مناسب این است که گروهی از غول ها ، پکا ها یا گولم ها را که نیرو های پیاده نظام هستند را به نبرد فرستاد سپس تعداد کماندار را برای حمایت از آنان فرستاد و در آخر ملکه ی کماندار را به عنوان قوی ترین نیروی پشتیبان به کار برد.
 
تفاوت های سطوح ارتقاء:
در سطح دهم تاجی که بر سر دارد طلایی می شود.
در سطح بیستم دسته ی کمانش هم طلایی می شود.
سایر دانستنی ها :
این قهرمان محبوب در روز ۱۰ ژوئن ۲۰۱۳ به بازی افزوده شد.
زمانی که شما در حال ارتقاء سطح ملکه ی کماندار هستید تا اتمام این امر نه می توانید در حملات از او بهره ببرید و نه او توانایی دفاع از قبیله را خواهد داشت!
هر باری که ملکه ی کماندار زه کمانش را می کشد ۳ تیر سریعا به سمت هدف پرتاپ می کند( اگرچه این ۳ تیر فقط به یک هدف آسیب می رساند و نه به چندین هدف)
تله ی زمینی در برابر ملکه ی کماندار نمی تواند کارایی داشته باشد.
 
 
 
مشخصات:
محوطه    محدوده ی تحت کنترل    سرعت حمله    سرعت حرکت    نوع حمله    هدف مورد علاقه
۵ کاشی    ۱۳    ۰٫۷۵ ثانیه    ۲۴    زمینی و هوایی    ندارد
 
لول خانه ی اصلی    زمان ساخت    هزینه ساخت
 
زمان بازسازی    خون    قدرت تخریب در ثانیه    لول (Level)
۹    ندارد    ۴۰,۰۰۰    ۳۰ دقیقه    ۷۲۵    ۱۶۰    ۱
۹    ۱۲ ساعت    ۲۲,۵۰۰    ۳۲ دقیقه    ۷۴۰    ۱۶۴    ۲
۹    ۱ روز    ۲۵,۰۰۰    ۳۴ دقیقه    ۷۵۵    ۱۶۸    ۳
۹    ۱ روز و ۱۲ ساعت    ۲۷,۵۰۰    ۳۶ دقیقه    ۷۷۱    ۱۷۲    ۴
۹    ۲ روز    ۳۰,۰۰۰    ۳۸ دقیقه    ۷۸۱    ۱۷۶    ۵
۹    ۲ روز و۱۲ ساعت    ۳۲,۵۰۰    ۴۰ دقیقه    ۸۰۴    ۱۸۱    ۶
۹    ۳ روز    ۳۵,۰۰۰    ۴۲ دقیقه    ۸۲۱    ۱۸۵    ۷
۹    ۳ روز و ۱۲ ساعت    ۴۰,۰۰۰    ۴۴ دقیقه    ۸۳۸    ۱۹۰    ۸
۹    ۴ روز    ۴۵,۰۰۰    ۴۶ دقیقه    ۸۵۶    ۱۹۴    ۹
۹    ۴ روز و ۱۲ ساعت    ۵۰,۰۰۰    ۴۸ دقیقه    ۸۷۴    ۱۹۹    ۱۰
۹    ۵ روز    ۵۵,۰۰۰    ۵۰ دقیقه    ۸۹۲    ۲۰۴    ۱۱
۹    ۵ روز و ۱۲ ساعت    ۶۰,۰۰۰    ۵۲ دقیقه    ۹۱۱    ۲۰۹    ۱۲
۹    ۶ روز    ۶۵,۰۰۰    ۵۴ دقیقه    ۹۳۰    ۲۱۵    ۱۳
۹    ۶ روز و ۱۲ ساعت    ۷۰,۰۰۰    ۵۶ دقیقه    ۹۴۹    ۲۲۰    ۱۴
۹    ۷ روز    ۷۵,۰۰۰    ۵۸ دقیقه    ۹۶۹    ۲۲۶    ۱۵
۹    ۷ روز    ۸۰,۰۰۰    ۱ ساعت    ۹۹۰    ۲۳۱    ۱۶
۹    ۷ روز    ۸۵,۰۰۰    ۱ ساعت و ۲ دقیقه    ۱,۰۱۰    ۲۳۷    ۱۷
۹    ۷ روز    ۹۰,۰۰۰    ۱ ساعت و ۴ دقیقه    ۱,۰۳۲    ۲۴۳    ۱۸
۹    ۷ روز    ۹۵,۰۰۰    ۱ ساعت و ۶ دقیقه    ۱,۰۵۳    ۲۴۹    ۱۹
۹    ۷ روز    ۱۰۰,۰۰۰    ۱ ساعت و۸ دقیقه    ۱,۰۷۶    ۲۵۵    ۲۰
۹    ۷ روز    ۱۰۵,۰۰۰    ۱ ساعت و۱۰ دقیقه    ۱,۰۹۸    ۲۶۲    ۲۱
۹    ۷ روز    ۱۱۰,۰۰۰    ۱ ساعت و۱۲ دقیقه    ۱,۱۲۱    ۲۶۸    ۲۲
۹    ۷ روز    ۱۱۵,۰۰۰    ۱ ساعت و۱۴ دقیقه    ۱,۱۴۵    ۲۷۵    ۲۳
۹    ۷ روز    ۱۲۰,۰۰۰    ۱ ساعت و۱۶ دقیقه    ۱,۱۶۹    ۲۸۲    ۲۴
۹    ۷ روز    ۱۲۵,۰۰۰    ۱ ساعت و۱۸ دقیقه    ۱,۱۹۳    ۲۸۹    ۲۵
۹    ۷ روز    ۱۳۰,۰۰۰    ۱ ساعت و۲۰ دقیقه    ۱,۲۱۸    ۲۹۶    ۲۶
۹    ۷ روز    ۱۳۵,۰۰۰    ۱ ساعت و۲۲ دقیقه    ۱,۲۴۴    ۳۰۴    ۲۷
۹    ۷ روز    ۱۴۰,۰۰۰    ۱ ساعت و۲۴ دقیقه    ۱,۲۷۰    ۳۱۱    ۲۸
۹    ۷ روز    ۱۴۵,۰۰۰    ۱ ساعت و۲۶ دقیقه    ۱,۲۹۷    ۳۱۹    ۲۹
۹    ۷ روز    ۱۵۰,۰۰۰    ۱ ساعت و۲۸ دقیقه    ۱,۳۲۴    ۳۲۷    ۳۰
۱۰    ۷ روز    ۱۵۵,۰۰۰    ۱ ساعت و۳۰ دقیقه    ۱,۳۵۲    ۳۳۵    ۳۱
۱۰    ۷ روز    ۱۶۰,۰۰۰    ۱ ساعت و۳۲ دقیقه    ۱,۳۸۰    ۳۴۴    ۳۲
۱۰    ۷ روز    ۱۶۵,۰۰۰    ۱ ساعت و۳۴ دقیقه    ۱,۴۰۹    ۳۵۲    ۳۳
۱۰    ۷ روز    ۱۷۰,۰۰۰    ۱ ساعت و۳۶ دقیقه    ۱,۴۳۹    ۳۶۱    ۳۴
۱۰    ۷ روز    ۱۷۵,۰۰۰    ۱ ساعت و۳۸ دقیقه    ۱,۴۶۹    ۳۷۰    ۳۵
۱۰    ۷ روز    ۱۸۰,۰۰۰    ۱ ساعت و۴۰ دقیقه    ۱,۵۰۰    ۳۷۹    ۳۶
۱۰    ۷ روز    ۱۸۵,۰۰۰    ۱ ساعت و۴۲ دقیقه    ۱,۵۳۲    ۳۸۹    ۳۷
۱۰    ۷ روز    ۱۹۰,۰۰۰    ۱ ساعت و۴۴ دقیقه    ۱,۵۶۴    ۳۹۸    ۳۸
۱۰    ۷ روز    ۱۹۵,۰۰۰    ۱ ساعت و۴۶ دقیقه    ۱,۵۹۷    ۴۰۸    ۳۹
۱۰    ۷ روز    ۲۰۰,۰۰۰    ۱ ساعت و۴۸ دقیقه    ۱,۶۳۰    ۴۱۹    ۴۰


موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۴/۰۳/۱۰
احمدرضا محمودی

ملکه

ملکه ی کماندار

کماندار

نظرات  (۱)

سلام ؛
این مطلبتم با حال بود ، خوشحال می شم از آخرین پست سایت من هم دیدن کنی .

عنوان مطلب : کاخ ها و قصرهای شگفت انگیز جهان


خوشحال می شم نظرت را راجع به این مطلب بدونم .

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">