1- سربازهای کلن کستل شما تا زمانی که از بین نرفته باشن قابل استفاده هستند حتی اگر سلامتی اونها کم شده باشه 

2- در زمان حمله برای کلن کستل سطح دو یک عدد ویچ و یا هیلر به شما کمک میکند

3- زمان دفاع و یا حمله در کلن کستل سطح 3 یک دراگون بهترین گزینه برای دریافت دونات است

4- یک عدد پکا در کلن کستل سطح 4 بهترین گزینه است

5- یک لاوا هوند در کلن کستل سطح پنج به بالا بهترین سرباز تلقی میشود