در این مطلب به بحث در مورد هاپر (Hopper)  خواهیم پرداخت و اینکه هاپر چیست ؟ چه کارهایی انجام می دهد ؟ آیا بودن یک هاپر در کلن ما خوب است ؟ آیا اینکه ما یک هاپر باشیم ، در بازی به ما کمکی خواهد کرد ؟

هاپر (Hopper) چیست ؟

کلمه هاپر در فارسی به معنای جهنده ، پرش کننده و به نوعی به حشره مزاحم و دائما پرش می کند از این ور به اون ور اطلاق می شود ! در بازی کلش آف کلنز هم همین معنا را می دهد ، یعنی فردی که دائما از این کلن به آن کلن مهاجرت می کند و ایجاد مزاحمت نیز می کند !